Dịch vụ

Thu gom rác thải sinh hoạt tại TP. Hồ Chí Minh
Rác sinh hoạt là lượng rác thải ra hằng ngày trong quá trình sống, sinh hoạt của con người. Không chỉ riêng các hộ gia đình mà các doanh nghiệp sản xuất, tổ chức, Công...